Ordinace praktického lékaře a internisty v Pardubicích – Semtíně

Poskytujeme ambulantní preventivní, diagnostickou a léčebnou zdravotní péči v oboru všeobecné praktické lékařství, interna, zajišťujeme pracovně-lékařské služby. Provádíme infuzní a inhalační terapii vybraných onemocnění. V naší ordinaci využíváme moderní přístrojové vybavení tak, abychom mohli zajistit pro naše klienty vyšetření typu: EKG, ambulantní 24hodinové monitorování tlaku, posouzení průchodnosti tepen dolních končetin metodou ABI včetně sledování rychlosti pulsové vlny, měření okysličování krve metodou pulsní oxymetrie, stanovení BMI indexu. Od ledna 2021 provádíme v interní ambulanci ultrazvukové vyšetření srdce (TTE srdce).

Přímo a ihned v ambulanci stanovujeme glykémii, CRP, INR, SpO2, přítomnost krve ve stolici, vyšetření moče chemicky.
Plánujeme rozšíření o možnost stanovení  cholesterol, glykovaný hemoglobin,  D-dimery, TNI.

Jsme smluvním poskytovatelem zdravotních služeb pro klienty zdravotních pojišťoven
111 – VZP, 201 – VoZP, 205 – ČPZP, 207 – OZP, 211 – ZPMV ČR.

 

Lékaři Consult int-praktik s.r.o.

MUDr. Petr Čichovský, MBA – všeobecný praktický lékař , internista – Pardubice – Semtín.

         

Krátce o mně

Vzdělání:

 • 1990 -1994, Gymnázium Roudnice nad Labem
 • 1994 – 2000, Studium medicíny na 1. lékařské fakultě UK Praha, obor: Všeobecné lékařství, dosažený titul: MUDr.
 • 2000 – 2006, Specializovaná způsobilost ve specializačním oboru  vnitřní lékařství, Licence pro oprávnění k výkonu soukromé lékařské praxe ve vnitřním lékařství
 • 2006 Specializovaná způsobilost a atestace ve specializačním oboru  veřejné zdravotnictví
 • 2009 – 2010 MBA se specializací na zdravotnictví, dosažený titul: Master of Business Administration (MBA)
 • 2008-2013, Specializovaná způsobilost a atestace ve specializačním oboru všeobecné praktické lékařství, licence pro oprávnění k výkonu soukromé lékařské praxe ve všeobecném praktickém lékařství
 • Platný Diplom celoživotního vzdělávání ČLK
 • Člen ČLK, člen SPL ČR

 

Pracovní zkušenosti:

 

 • 2000 – 2005 Nemocnice Chrudim, p.o., sekundární lékař interního oddělení
 • 2006 – 2007 Nemocnice Chrudim, p.o., vedoucí lékař interní ambulance, lékař kardiologické JIP interního oddělení, manažer kvality, case manažer nemocnice pro DRG
 • 2008 – 2014 Chrudimská nemocnice, a.s., náměstek zdravotní péče, zástupce ředitele, odborný zástupce nemocnice, vedoucí lékař interní ambulance a konziliář interního oddělení, lékař kardiologické ambulance, od roku 2014 vedoucí lékař ambulance všeobecného praktického lékaře
 • 2010 – současnost člen představenstva okresního sdružení České lékařské komory Chrudim
 • Člen zdravotního výboru Pardubického kraje
 • 2015 – 2017, Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Chrudimská nemocnice, vedoucí lékař interní ambulance a konziliář interního oddělení, vedoucí lékař ambulance všeobecného praktického lékaře, lékař kardiologické ambulance
 • 2018 – současnost , Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Chrudimská nemocnice, vedoucí lékař interní ambulance, vedoucí lékař ambulance všeobecného praktického lékaře, lékař kardiologické ambulance
 • 2018 – současnost, vedoucí lékař  ambulance všeobecného praktického lékaře a internisty Consult int-praktik s.r.o. , Pardubice-Semtín

 

Ordinace disponuje moderním vybavením

 • EKG
 • Přístroj na 24 hodinové ambulantní monitorování krevního tlaku (ABPM)
 • Přístroj na stanovení CRP
 • Přístroj na stanovení INR
 • Přístroj na stanovení glykémie
 • Pulzní oxymetr k měření okysličení krve metodou pulzní oxymetrie (SpO2)
 • Přístroj na stanovení přítomnosti Hb ve stolici
 • přístroj ABI MESSI k vyšetření průchodnosti tepen dolních končetin
 • Echokardiografický přístroj pro vyšetření srdce (TTE srdce)

Přímo a ihned v ambulanci stanovujeme glykémii, CRP, INR, SpO2, přítomnost krve ve stolici, vyšetření moče chemicky.

 

Ordinační hodiny praktický lékař

Pondělí 6,30 – 12,30 pouze pro objednané
Úterý 6,30 – 10,30 pouze pro objednané 14,00 – 18,00 pouze pro objednané
Středa 6,30 – 11,30 pouze pro objednané
Čtvrtek 6,30 – 12,30 pouze pro objednané
Pátek 6,30 – 11,30 pouze pro objednané

 

Ordinační hodiny interní lékař

Pondělí 12,30 – 17,30 pouze pro objednané
Úterý 10,30 – 12,30 pouze pro objednané
Středa 11,30 – 12,30 pouze pro objednané
Čtvrtek 12,30 – 15,30 pouze pro objednané
Pátek 11,30 – 12,30 pouze pro objednané

 

Odpolední ordinační hodiny jsou určeny pouze pro objednané pacienty. Vzhledem k epidemiologické situaci jsme byli nuceni přistoupit až do odvolání ke striktnímu objednávání pacientů na konkrétní časy vyšetření i v dopoledních hodinách, v případě akutních obtíží nejprve volejte do ordinace, budeme se snažit vás vyšetřit v nejbližší možný čas týž den, ale domluvíme se s vámi na konkrétním čase návštěvy ordinace tak, aby nedocházelo ke kumulaci pacientů v čekárně. Polední přestávka zpravidla mezi 12 až 12,30 hodinou (dle počtu pacientů a situace) . Provozní doba pracoviště začíná 30 minut před začátkem ordinační doby a končí současně s koncem ordinační doby.

Poslední pacient bude ošetřen 15 min před koncem ordinační doby.

Jsme smluvním poskytovatelem zdravotních služeb pro klienty zdravotních pojišťoven: 111-VZP, 201-VoZP, 205-ČPZP, 207-OZP, 211-ZPMV ČR.